Afrikaanse tribale kunstwerken
...
Zoekopties
Ontdek onze uitzonderlijke artikelen

Afrikaanse kunst - Beelden:

Afrikaans beeldhouwwerk is vaak het werk van smeden die zacht hout bewerken, en omvat beelden van voorouders, poppen, beeldjes van tweelingen. Al deze beelden hebben geometrische vormen met hoekige contouren, langgerekte trekken, soms met een strenge uitdrukking. De armen kunnen aan het lichaam worden vastgeplakt, maar ze kunnen er ook van weg bewegen. We vinden zittende of staande figuren, de armen en knieën gebogen of, zoals bij de Dogon Tellem, de armen naar de hemel geheven smekend om de komst van regen. De beelden kunnen ook worden gebruikt als fetisjen voor allerlei animistische praktijken, vooral in Kongo. Sommige zijn van brons gemaakt, zoals in het koninkrijk van Benin. Voor de traditionele Afrikaan is hun functie het zichtbaar maken van onzichtbare werkelijkheden.


Lega Sakimatwematwe
Verkocht artikel
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Lega standbeeld

br>Afrikaanse kunst en materialen voor initiatie in de Bwami onder de Lega.
Afrikaanse Sakimatwematwe (meerkoppige) tribale sculptuur bedoeld voor een ingewijde van de Bwami, naast de vele anderen die tijdens de inwijdingen werden gebruikt, heeft de structuur de vorm van een centrale stam waaromheen gezichten zijn gesuperponeerd. De leraar leidde de aspirant naar een plek waar maskers en beeldjes werden uitgestald, en het was door zorgvuldige observatie dat de toekomstige ingewijde de min of meer complexe betekenis van deze metaforen moest raden, waarbij de laatste grotendeels refereerde aan spreekwoorden en gezegden. Degenen die het object niet mochten zien, moesten, om ertegen beschermd te worden, zich onderwerpen aan kostbare ceremonies en soms zelfs toetreden tot de lagere rang ...


Zie het blad

Verkocht

Dogon Fetish
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Dogon Fetish

Afrikaans beeldje Dogon, een voorouderbuste waarvan de lendenen gevangen zitten door een slangenfiguur. Lichtbruine patina, discrete witachtige resten van rituele zalvingen.
De Dogon-beelden zijn grotendeels in opdracht van een familie gesneden en kunnen ook het voorwerp van aanbidding door de hele gemeenschap zijn. Hun functies zijn echter nog weinig bekend. Naast de islam zijn de religieuze riten van de Dogon georganiseerd rond vier belangrijke sekten: de Lébé, die betrekking heeft op de vruchtbaarheid, onder het spirituele gezag van de Hogon, de Wagem, de voorouderverering onder het gezag van de patriarch, de Binou die de geestenwereld aanroept en wordt geleid door de priester van de Binou, en de vereniging van maskers betreffende de begrafenis.


Zie het blad

180,00

Zigua beeldjes uit Tanzania
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Zigua beeldje

Bolvormige hoofden, ruime oren en met kraaltjes bezette pupillen voor deze figuren die op borsthoogte met textielkoordjes verbonden zijn. Het oppervlak is bedekt met een dichte, korstige zwarte patina. Dit stuk is afkomstig uit de noordoostelijke regio van Tanzania, grenzend aan Kenia, tegenover de Indische Oceaan, waar de Paré, Shamba, Zigua, en Mbugu stammen leven. Een relatieve homogeniteit kenmerkt de produktie van deze groepen, die doet denken aan sommige van de Malagassische en Batak waarmee, via de zeehandel, ooit contact zou kunnen zijn gelegd. Dit beeld werd waarschijnlijk gebruikt voor didactische doeleinden tijdens mannelijke inwijdingen. Het kan ook een voorouder of een geest belichamen.


Zie het blad

280,00

Yoruba beeldje
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Yoruba beeldje

Dit beeldhouwwerk van Afrikaanse tribale kunst wordt verondersteld, voor de Yoruba van Nigeria, de communicatie met het heilige te vergemakkelijken.
Lokaal afschilferend krokant polychroom patina, uitdrogingsscheurtjes.
De Yoruba, meer dan 20 miljoen, bezetten het zuidwesten van Nigeria en de centrale en zuidoostelijke regio van Benin onder de naam Nago. De koninkrijken van Oyo en Ijebu ontstonden na het verdwijnen van de Ifé-beschaving en vormen nog steeds de basis van de politieke structuur van de Yoruba. De Oyo creëerden twee culten rond de nog steeds actieve Egungun en Sango samenlevingen, die een pantheon van goden aanbaden, de Orisa< / i> , door middel van ceremonies met maskers, beeldjes, scepters en waarzeggerijdragers. De slavenhandel hielp de Yoruba-overtuigingen ...


Zie het blad

240,00

Punu Standbeeld
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Punu Standbeeld

Dit zeldzame Afrikaanse mannenbeeld, gewijd aan voorouderverering, genezings- of waarzeggerijrituelen, presenteert de "mabinda"-reliëfmotieven. Deze patronen werden ingesneden op de huid van adolescenten. Vastberadenheid en kracht komen uit dit werk naar voren. Geschaafde polychrome patina, kleine scheurtjes, erosies aan de bovenzijde.
De Punu zijn een Bantu-volk uit Centraal-Afrika, voornamelijk gevestigd in het zuiden van Gabon, ook in de Republiek Congo in de Niari-regio. Ze leven in onafhankelijke dorpen, verdeeld in clans en families. De sociale cohesie wordt verzekerd door de Moukouji-samenleving, wiens essentiële rol het is om de boze geesten van het bos te onderwerpen.


Zie het blad

390,00

Teke Standbeeld
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Teke Standbeeld

Afrikaanse sculptuur biteke (gesneden figuur) die een voorouder van een clan belichaamt. De uitgeholde buste herbergt de magische lading genaamd " Bonga" of "bilongo", die meestal werd vastgezet of verborgen door textiel. Deze symboliek verwijst naar het Téké-geloof dat de buik wijsheid verbergt. Deze fetisjen werden op de altaren van de leiders geplaatst.
Matte patina, gekleurde highlights. erosies.
De Téké, opgericht tussen de Democratische Republiek Congo, de Republiek Congo en Gabon, waren georganiseerd in chiefdoms waarvan de chef vaak werd gekozen uit de smeden. Het hoofd van de clan, ngantsié , bezat de grote beschermende fetisj tar mantsié die toezicht hield op alle ceremonies. Het is de krachtige tovenaar-genezer en waarzegger die, tegen betaling, de ...


Zie het blad

350,00

Ekoi Standbeeld
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Ekoi Standbeeld

Boki-beelden in de Afrikaanse kunst.
De Boki, Bokyi, leven langs de Nigeriaanse grens ten noordwesten van Mamfe. Ze spreken een gelijknamige taal en maken deel uit van de Benoué. De meeste zijn gekerstend.

De Boki beoefenden de cultus van de Leopard Spirit, wiens agressieve en onvoorspelbare karakter werd uitgedrukt door middel van symbolen.
Deze voorstelling van een staande voorouder, met de handen geplaatst op het uitsteeksel van de buik, de zetel van kennis, onderscheidt zich door zijn naturalisme. Lineaire littekens op het gezicht zijn van oudsher gebruikelijk in deze regio.
Dikke patina plaatselijk afgebroken, chips, schaafwonden.


Zie het blad

190,00

Yoruba Standbeeld
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Yoruba Standbeeld

De priesteres, met op haar wangen littekens in drie verticale ‘kpélé’-klauwen en het motief dragend dat verband houdt met de mythische dubbele bijl, knielt. De Yoruba-religie is gebaseerd op artistieke sculpturen met gecodeerde boodschappen (aroko). Er wordt gezegd dat deze geesten bemiddelen bij de oppergod Olodumare.
Rode oker patina, mat, afbladderend. Erosies.
De Yoruba-samenleving is goed georganiseerd en heeft verschillende verenigingen met verschillende rollen. Terwijl de mannelijke egbe samenleving de sociale normen versterkt, verenigt de aro de boeren. De gelede heeft meer esoterische en religieuze doeleinden. Notabelen komen samen in een samenleving genaamd esusu. De koninkrijken Oyo en Ijebu ontstonden na het verdwijnen van de Ifé-beschaving en vormen nog steeds de ...


Zie het blad

240,00

Dogon Standbeeld
Verkocht artikel
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Dogon Standbeeld

Dogon Afrikaanse kunst.
Standbeeld gesneden in licht hout, voorstellende een vrouwelijke voorouder die miniatuuronderwerpen op haar knieën draagt, waarvan er één een baard heeft.
Grijze satijnen patina, barsten, schaafwonden.
De beelden van Afrikaanse stammen van de Dogon kunnen het voorwerp van aanbidding zijn van de kant van de hele gemeenschap wanneer ze bijvoorbeeld de stichting van het dorp herdenken. Deze beelden, die soms de nyama van de overledene belichamen, worden op altaren van voorouders geplaatst en nemen deel aan verschillende rituelen, waaronder die van de zaai- en oogstperiode. Hun functies blijven echter weinig bekend.


Zie het blad

Verkocht

Songye Fetisj
Afrikaanse kunst > De fetisj, dit emblematische voorwerp > Songye Fetisj

Het resultaat van de samenwerking tussen de nganga, de beeldhouwer en de opdrachtgever, werd de sculptuur belast met de bishimba-elementen die bedoeld waren om elke schadelijke kracht te "tegen". Een uniek accessoire valt hier op in de vorm van een ketting van gekleurde kralen. Neergestreken op een kleine koepel, heeft de mannelijke figuur afgeronde proporties en een gezicht met de kenmerken van het kifwebe-masker. Satijnen patina, schaaf- en uitdrogingsscheurtjes.
De fetisj Songye, magische sculptuur Nkisi, nkishi (mv mankishi), speelt de rol van bemiddelaar tussen goden en mensen. De grote exemplaren zijn het collectieve bezit van een heel dorp, terwijl de kleinere figuren toebehoren aan een individu of een familie. In de 16e eeuw migreerden de Songyes vanuit de Shaba-regio om ...


Zie het blad

240,00

Beeld Baule Waka sona
Verkocht artikel
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Beeld Baoule

Ex-verzameling van Franse Afrikaanse kunst.

De Afrikaanse mannelijke figuur Waka-Sona, " zijnde van hout," in baoulé, çi-contre, roept een zittende oussou op, zijnde van de aarde. Het maakt deel uit van een soort standbeelden die door de komien waarzeggers als medium worden gebruikt, waarbij deze laatste door de asye usue geesten worden geselecteerd om de openbaringen van het hiernamaals over te brengen. Het tweede type beelden zijn de echtgenoten van het hiernamaals, mannelijk, de blolo bian of vrouwelijk, de blolo bia . Het hele lichaam en het gezicht zijn versierd met rechthoekige dambordpatronen die verwijzen naar tribale scarificatie, en met ringlets die armbanden voorstellen. De baard werd verstijfd door een zalving met shea-olie. Deze beelden werden bewaard op het ...


Zie het blad

Verkocht

Mbete Standbeeld
Afrikaanse kunst > Relikwieën, standbeelden > Mbete Standbeeld

De cultus van de voorouders, onder de Mbete gaat vergezeld van deze gebeeldhouwde figuren waarvan de rug een reliekschrijnholte heeft. Een gedrongen persoon draagt ​​vlechten die zijn gerangschikt in een viervoudig kuifje, wat het indrukwekkende karakter van zijn gelaatstrekken accentueert. De tonbuste heeft een uitgeholde ruimte. Benen klaar om te springen suggereren een rituele dans. Donker geschuurd patina. Verdroging erosies en scheuren.

De Mbete vormen een stam van Gabon, op de grens van Midden-Congo, grenzend aan de Obamba, wiens geschiedenis wordt gekenmerkt door een langdurig conflict tegen de Teke. Ze hebben geen gecentraliseerde politieke organisatie, beoefenen voorouderverering en gebruiken standbeelden in plaats van traditionele reliekschrijnen.


Zie het blad

390,00

Zande Standbeeld
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Zande Standbeeld

De Zande hakte een zeer grote verscheidenheid aan rituele voorwerpen. Het beeld ernaast zou de steun vormen van de geest van een mannelijke voorouder. Glanzende chocoladepatina. Verdrogingsscheurtjes.
Voorheen aangeduid als " Niam-Niam" omdat ze als kannibalen werden beschouwd, groepeerden de stammen zich onder de naam Zande, Azandé, vestigden zich, afkomstig uit Tsjaad, op de grens van de D.R.C. (Zaïre), Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Volgens hun overtuigingen is de mens begiftigd met twee zielen, waarvan er één bij zijn dood verandert in een dierentotem van de clan waartoe hij behoort. Hun sculpturen zijn sinds het begin van de 20e eeuw gekoppeld aan hun geheime genootschap, de Mani, die het belang van vrouwen verheerlijkt. Hun Yanda-beeldjes, tentoongesteld ...


Zie het blad

380,00

Yoruba Standbeeld
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Yoruba Standbeeld

Cupbearers in traditionele Afrikaanse kunst uit Nigeria.
De priesteres, wangen gemarkeerd met scarificaties in drie verticale "kpélé" -klauwen, knielend, presenterend een dekselbeker, in de vorm van een vogel, bedoeld voor offergaven of waarzeggerij. De gezichts- en lichaamsscarificaties van het onderwerp zijn niet alleen bedoeld om de fysieke schoonheid te verbeteren, maar ook om de rang of afkomst van de drager te identificeren. Lichaamsmarkeringen kunnen permanent of tijdelijk zijn, zoals tatoeages gemaakt van het sap van insecten of planten, vooral voor hoogwaardigheidsbekleders of de koning zelf. De Yoruba-religie is gebaseerd op artistieke sculpturen met gecodeerde boodschappen (aroko). Deze geesten zouden tussenbeide komen bij de oppergod Olodumare.
Mat patina. ...


Zie het blad

490,00

Songye Fetisj
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Songye Fetisj

Afrikaanse fetisj van de Songye waarvan de kenmerken het Afrikaanse masker kifwebe van de Bwadi ka bifwebe samenleving reproduceren. Een kraal van reptielenhuid omhult haar buste, een lendendoek van dierenhuid drapeert haar benen. Schuurplekken en uitdrogingsscheuren.

De fetisj Songye, magische sculptuur Nkisi, nkishi (mv. mankishi), speelt de rol van bemiddelaar tussen goden en mensen. De grote exemplaren zijn over het algemeen het collectieve eigendom van het dorp, de meer bescheiden figuren zijn gereserveerd voor individuele aanbidding.
In de 16e eeuw migreerden de Songyes vanuit de Shaba-regio om zich te vestigen in Kasaï, Katanga en in Zuid-Kivu. Waarzeggerij, zeer aanwezig in hun samenleving, maakte het mogelijk tovenaars te ontdekken en licht te werpen op de ...


Zie het blad

290,00

Beeld Songye Nkishi
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Beeld Songye

Afrikaanse standbeeld Nkisi , nkishi (pl. mankishi) hermafrodiet van Songye, het heeft een massief hoofd dat een omheinde nek ondersteunt. De armen zijn geplaatst rond een uitstekende buik.  Het ontbreken van een topontmoeting is opmerkelijk. De eigenaardigheid van deze fascinerende tribale figuren ligt meestal in de hoekige behandeling van de vorm, de imposante driehoekige gezicht dat hier neemt het gezicht van het Afrikaanse masker kifwebe, de scheuren van de mond verspreid in rictus, en de houding gedeporteerd naar de voorkant van de uitpuilende buik. Bruine patina, een beetje satijnachtig. Hier is de hals omgeven door een ketting van gekleurde kralen en de uitstekende buik is verstoken van magische lading bishimba. Het doek pudding op de heupen zou worden verondersteld om de rang van ...


Zie het blad

330,00

Songye Nkisi standbeeld
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Songye standbeeld

Het beeldhouwwerk heeft een gezicht dat doet denken aan de kifwebe maskers die geassocieerd worden met de Bwadi ka bifwebe samenleving. Zij is uitgerust met rituele accessoires in de vorm van een huidkraal die gewoonlijk een magische lading bevat. Een geweven lendendoek van raffia wikkelt zich rond het middel. Liboreuze residu aan de bovenkant. Lichtbruin fluweelachtig patina, lichte uitdrogingsscheurtjes.
De Songye fetisj, een magisch beeld Nkisi, nkishi (pl. mankishi ), fungeert als bemiddelaar tussen goden en mensen. De grotere exemplaren zijn het collectieve eigendom van een heel dorp, terwijl de kleinere figuren toebehoren aan een individu of familie. In de 16e eeuw migreerden de Songyes uit de Shaba regio om zich in Kasai, Katanga en Zuid Kivu te vestigen. Hun ...


Zie het blad

190,00

Agni Standbeeld
Verkocht artikel
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Agni Standbeeld

Dit Afrikaanse beeld, het werk van een beeldhouwer uit de etnische groep Agni, een subgroep van de rijke en beroemde Akan-stam in Ivoorkust en Zuid-Ghana, staat op een Akan-kruk. Dit beeld behoorde toe aan de vrouwelijke leden van Comiaanse geheime genootschappen, begiftigd met magische gaven, en zorgde voor communicatie met de geesten van voorouders en genieën die in het hiernamaals waren gevestigd. Gouden patina ingelegd met kaolien.
Verdroging scheuren. De Portugezen kwamen eind 15e eeuw in contact met de Akan en vestigden zich snel in de kuststreek om daar de goudhandel te ontwikkelen. De artistieke expressie van de Agni, die in het oosten van Ivoorkust wonen, wordt gekenmerkt door de invloed van de lagunepopulaties die voornamelijk bestaan ​​uit de Attyé, Akyé en Ebrié, en die ...


Zie het blad

Verkocht

Boyo/Buyu Kalunga Janiform Bust
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Bembe beeldje

Janiform gebeeldhouwde buste geassocieerd met de cultus van de watergeest Kalunga, een van de vele natuurgeesten die door de Buyu worden vereerd. De Bembe hebben hetzelfde type figuren.
Satijnen patina van gebruik, sporen van kaolien en roze oker, uitdrogingsscheurtjes.
Migratiestromen hebben gemengd Bembe, Lega, Buyu (Buye) of Boyo, Binji en Bangubangu binnen dezelfde gebieden. De Bassikassingo, door sommigen beschouwd als een Buyu sub-clan, zijn echter niet van Bembe afkomst, hoewel ze in hun territorium wonen, het werk van Biebuyck die het mogelijk hebben gemaakt hun geschiedenis na te gaan. Georganiseerd in geslachten, leenden ze de associatie van Bwami van de Lega. De bembe en boyo tradities zijn relatief gelijkaardig. Ze aanbidden de geesten van de natuur, water ...


Zie het blad

140,00

Buste janiforme Bembe/Boyo Kalunga
Verkocht artikel
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Kalunga Enveloppen

Twee grote holle banen huis cabochon leerlingen die een uitgeholde diamant in de mond overwinnen. Het hele ding wordt gedragen door een nek verbreding aan de basis. De uil schrikt, waarnaar ook de bembé maskers verwijzen, zou hebben geïnspireerd dit soort sculptuur gemaakt in verschillende formaten en beeltenis van de kalunga geest. Deze sculpturen in het bezit van elke lodge meester speelde een rol in de rituelen van de passage tijdens de besnijdenis ceremonies van de Bwami, maar waarschijnlijk ook in de vruchtbaarheid riten.
Clear Patine met kaolien en okerkleiresten. Scheuren.
De bembe etnische groep is een Luba tak lijn die wordt verondersteld te hebben verlaten Congo in de 18e eeuw te vestigen in de buurt van Tanzania en Burundi. Hun samenleving en artistieke tendens ...

Yoruba Beelden
Afrikaanse kunst > Afrikaanse standbeelden : tribale fetisj, moederschap > Yoruba Beelden

Ibeji-beeldjes, incarnatie van het vermiste kind in de Afrikaanse Yoruba-kunst. Grote amandelvormige ogen, gezichtsscarificaties, gevlochten kapsels en soortgelijke fysionomieën vormen de esthetische tradities van de Afrikaanse Yoruba-kunst. Glanzende zwarte patina, indigo highlights, kleine scheurtjes.
In de taal van het Yoruba-volk betekent ibeji tweeling: ibi voor geboren en eji voor twee. Ze vertegenwoordigen de figuur van een overleden tweeling. Deze Afrikaanse beeldjes genaamd ibeji worden vervolgens behandeld zoals het vermiste kind zou zijn geweest. Het is de moeder die voor hen moet zorgen; ze kan ze regelmatig wassen en voeren. Als ze sterft, neemt de overgebleven tweelingbroer het over. De ibedji wordt beschouwd als veel meer dan een fysieke representatie van een ...


Zie het blad

480,00

Laatste items die je hebt bekeken:
Afrikaanse kunst  - 

© 2023 - Digital Consult SPRL

Essentiel Galerie SPRL
73A Rue de Tournai - 7333 Tertre - Belgique
+32 (0)65.529.100
visa Master CardPaypal